Máy gọng hàng, máy ép kiện, máy li tâm xấy khô, máy băm nhựa, máy tẩy rửa Pet, Máy xào ly tâm, Máy tẩy rửa bọc ni lông, Máy lột vỏ, Nhãn chai ép nhựa, Quạt hút băng tải, máy bơm, Máy xử lý rác, Máy xử lý bọc nhựa, bọc ni lông

Máy gọng hàng, máy ép kiện, máy li tâm xấy khô, máy băm nhựa, máy tẩy rửa Pet, Máy xào ly tâm, Máy tẩy rửa bọc ni lông, Máy lột vỏ, Nhãn chai ép nhựa, Quạt hút băng tải, máy bơm, Máy xử lý rác, Máy xử lý bọc nhựa, bọc ni lông

Máy gọng hàng, máy ép kiện, máy li tâm xấy khô, máy băm nhựa, máy tẩy rửa Pet, Máy xào ly tâm, Máy tẩy rửa bọc ni lông, Máy lột vỏ, Nhãn chai ép nhựa, Quạt hút băng tải, máy bơm, Máy xử lý rác, Máy xử lý bọc nhựa, bọc ni lông

0943334779 0973275055

Danh mục sản phẩm

Chi tiết bài viết

       CTR phát sinh từ các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (dưới đây gọi chung là khu công nghiệp – KCN), bao gồm CTR sinh hoạt và CTR công nghiệp. Trong đó, CTR công nghiệp được chia thành CTR thông thường và CTNH. Lượng CTR phát sinh từ các KCN phụ thuộc vào diện tích cho thuê, diện tích sử dụng; tính chất và loại hình công nghiệp của KCN. Tính chất và mức độ phát thải trên đơn vị diện tích KCN hiện tại chưa ổn định do tỷ lệ lấp đầy còn thấp, quy mô và tính chất của các loại hình doanh nghiệp vẫn đang có biến động lớn.

Chất thải rắn từ hoạt động khai thác khoáng sản

Khai thác than:

  • Hoạt động khai thác, với 2 hình thức lộ thiên và hầm lò, là nguồn phát sinh chủ yếu CTR trong ngành công nghiệp khai thác than.
  • Hoạt động vận tải cũng tạo ra lượng thải không nhỏ trong quá trình khai thác than.
  • Hoạt động chế biến và tuyển quặng than làm phát sinh dạng chất thải chủ yếu là quặng đuôi. Quặng đuôi là các sản phẩm mịn còn lại sau khi đã tuyển lấy các thành phần kim loại hoặc khoáng vật có giá trị, phần còn lại được thải ra dưới dạng các hồ thải quặng đuôi.

Khai thác Bô-xit:

       Bùn đỏ là chất thải không thể tránh được của khâu chế biến Bô-xít, là sản phẩm của quá trình làm giàu quặng, gồm các thành phần không thể hoà tan, trơ, không biến chất.

Khai thác khoáng sản khác:

        Tỷ lệ đất bóc cao là một nhược điểm lớn trong hoạt động khai thác khoáng sản nói chung. Việc khai thác mỏ, đặc biệt là các hoạt động khai thác lộ thiên, đã làm tăng các khối lượng CTR ở dạng đất đá thải, khối lượng gấp vài lần lượng quặng khai thác được. Chất thải rắn công nghiệp từ các ngành công nghiệp khác

Chất thải rắn từ hoạt động của ngành dầu khí

  • Chất thải rắn từ hoạt động của ngành đóng mới, sửa chữa và phá dỡ tàu biển
  • Chất thải rắn từ công nghiệp nhiệt điện
  • Chất thải rắn từ ngành công nghiệp rượu, bia, nước giải khát
  • Chất thải rắn từ hoạt động nhập khẩu phế liệu
Go Top