Máy gọng hàng, máy ép kiện, máy li tâm xấy khô, máy băm nhựa, máy tẩy rửa Pet, Máy xào ly tâm, Máy tẩy rửa bọc ni lông, Máy lột vỏ, Nhãn chai ép nhựa, Quạt hút băng tải, máy bơm, Máy xử lý rác, Máy xử lý bọc nhựa, bọc ni lông

Máy gọng hàng, máy ép kiện, máy li tâm xấy khô, máy băm nhựa, máy tẩy rửa Pet, Máy xào ly tâm, Máy tẩy rửa bọc ni lông, Máy lột vỏ, Nhãn chai ép nhựa, Quạt hút băng tải, máy bơm, Máy xử lý rác, Máy xử lý bọc nhựa, bọc ni lông

Máy gọng hàng, máy ép kiện, máy li tâm xấy khô, máy băm nhựa, máy tẩy rửa Pet, Máy xào ly tâm, Máy tẩy rửa bọc ni lông, Máy lột vỏ, Nhãn chai ép nhựa, Quạt hút băng tải, máy bơm, Máy xử lý rác, Máy xử lý bọc nhựa, bọc ni lông

0943334779 0973275055

Danh mục sản phẩm

Chi tiết bài viết

     Trong thời kỳ đổi mới, chủ trương của đất nước là tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, phấn đấu trở thành một quốc gia công nghiệp theo hướng hiện đại, vì vậy việc phát triển công nghiệp là một tất yếu để thực hiện thành công chủ trương đó. Hiện nay, các ngành liên quan đến phát triển công nghiệp được các trường đại học, cao đẳng và trung cấp đào tạo khá nhiều như: cơ khí, điện tử và những phân ngành nhỏ bên trong nó.

Ngành cơ khí có vị trí quan trọng như thế nào đối với đời sống?

     Hiện nay khi đất nước đang ngày càng phát triển và đỏi hỏi có sự chuyển biến công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các ngành nghề liên quan đến cơ khí, điện tử luôn được đẩy mạnh và được quan tâm một cách tích cực.

Tầm quan trọng

     Đất nước luôn đề ra mục tiêu là đào tạo được một đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên và lao động công nghệ cao để có thể làm chủ được các phương tiện, máy móc hiện đại. Các ngành nghề này được đào tạo tại hệ thống các trường đại học, cao đẳng, trung cấp bao gồm như: cơ khí, điện, điện tử và các chuyên ngành khác.

     Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí được hiểu là một ngành ứng dụng các nguyên lý vật lý để có thể tạo ra các loại máy móc, thiết bị hoặc vật dụng hữu ích. Nó chính là một ngành nghề để tạo ra tư liệu liệu sản xuất, tư liệu lao động cho con người trong xã hội.

     Cơ khí chế tạo máy được hiểu như chính cái tên của nó là chế tạo máy, đó là công việc để chế tạo ra các loại máy móc và các thiết bị sản xuất. Một quốc gia phát triển là một quốc gia có ngành cơ khí chế tạo máy được ưu tiên đầu tư và đóng vai trò quan trọng.

Go Top